BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców

Jesteśmy zrzeszeniem uprawnionych rzeczoznawców ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych, działających na licencji BOMIS®-u. Zrealizowaliśmy jedyny w Polsce zaawansowany kurs wyceny maszyn i urządzeń, zdaliśmy egzamin na uprawnienia
i uzyskaliśmy licencję na profesjonalną działalność rzeczoznawczą pod marką BOMIS®. Tworzymy zespół interdyscyplinarnych specjalistów, których połączyło wspólne doświadczenie edukacyjne, wola współpracy i stosowania zasad etycznych na rynku usług rzeczoznawczych. Zleceniodawcom gwarantujemy rzetelność, poufność i obiektywizm wykonywanych wycen i opinii.

Spójne zasady postępowania

Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS®-u, członek Porozumienia
– stosuje Standard BOMIS®-u wyceny wartości środków i megaukładów technicznych,
– przestrzega Zasad etycznego postępowania rzeczoznawców BOMIS®-u,
– legitymuje się aktualizowanym co roku dokumentem Legitymacja Członka Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS®-u,
– korzysta z prawa posługiwania się pieczątką ze znakiem towarowym BOMIS®,
– umieszcza na swoich materiałach informacyjnych logo BOMIS®-u,
– współpracuje w systemie CRM.BOMIS®, korzystając z aplikacji informatycznej.

Dokumenty do pobrania:

Idea, cele, korzyści z przynależności do Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS

Legitymacja, pieczątka, identyfikacja

Standard BOMIS®-u wyceny wartości środków i megaukładów technicznych

Komentarz do Standardu BOMIS®-u

Zasady etycznego postępowania rzeczoznawców wyceniających środki
i megaukłady techniczne

Naczelne zasady współpracy członków Porozumienia

KOOPERACJA

NAUKA

ETYKA ZAWODOWA