Edukacja

logo-SUS-2-0-PNG
logo_pifs

Akredytacje MEN, RIS WUP Poznań

BOMIS® jako jedyna firma doradcza w Polsce prowadzi szkolenia i kurs
w zakresie szacowania wartości środków i megaukładów technicznych. Uczestnicy kursu mogą swoje kompetencje potwierdzić poprzez zdanie egzaminu i uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy ds. wyceny wartość środków i megaukładów technicznych. Uprawnienia nadaje Fundacja BOMIS®.

Uprawnienia do szacowania wartości środków i megaukładów technicznych uzyskiwane w Fundacji BOMIS®  są najczęściej wymaganym formalnym potwierdzeniem kompetencji przez sądy [kandydaci na biegłych sądowych], izby skarbowe [kandydaci na biegłych skarbowych], firmy leasingowe i banki oraz przedsiębiorców i korporacje z sektora przemysłowego.

REKOMENDOWANE

Szkolenia dla pracowników banków i firm leasingowych

Wycena maszyn i urządzeń na potrzeby banków
i firm leasingowych

Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne – wymogi formalne przed eksploatacją

Oznakowanie CE, Dyrektywa Maszynowa, Ocena zgodności WE, inne przepisy ważne dla producenta, importera, dystrybutora, użytkownika maszyn.

 

Publikacje

Prezentacja uprawnień

Najbliższe szkolenie

Metodologia wyceny wartości środków technicznych - etap I

Katowice, 26 stycznia 2019 r.

Program kursu BOMIS-u na uprawnienia rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych

Prowadzimy cykliczne szkolenia w Poznaniu i Katowicach w zakresie wyceny wartość maszyn i urządzeń oraz na tematy towarzyszące pracy rzeczoznawcy – wycena przedsiębiorstw, wycena wartości niematerialnych i prawnych, dyrektywa maszynowa i znak CE. Zapraszamy do uczestnictwa w wybranych tylko szkoleniach,
jak i w całym kursie. Uczestnicy każdorazowo otrzymują certyfikat potwierdzający obecność na szkoleniu, materiały dydaktyczne oraz wsparcie doradcze.

Tematyka szkoleń z otwartym naborem może być również przedmiotem spotkań organizowanych na indywidualne zlecenie instytucji w dogodnym czasie i miejscu.

Poznań, 27 września 2019 r.

Termin egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych

Lokalizacja miejsca szkolenia

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia

Tematy szkoleń składających się na pełen program kursu:

 1. Metodologia wyceny wartości środków technicznych- etap podstawowy, terminy:  Poznań, 26 września 2019 r.  lub Katowice, 14 grudnia 2019 r.
 2. Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych
  – etap I, terminy: Katowice, 26 stycznia 2019 r.
  Poznań, 18 października 2019 r.
 3. Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych
  – etap II, terminy:  Katowice, 23 lutego 2019 r.,
  Poznań, 22 listopada 2019 r.
 4. Ocena poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń
  – prezentacja i warsztaty, terminy: terminy: Poznań, 14 – 15 marca 2019 r. lub Katowice, 23 – 24 marca 2019 r.
 5. Wycena wartości maszyn i urządzeń na potrzeby banków i firm leasingowych, terminy: Poznań, 28 czerwca 2019 r. lub Katowice, 18 maja 2019 r.
 6. Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji, terminy:  Poznań, 30 sierpnia 2019 r. lub Katowice, 7 września 2019 r.
 7. Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne – wymogi formalne przed eksploatacją, terminy:Katowice, 22 lutego 2019 r.,
  Poznań, 21 listopada 2019 r.
 8. Podstawy ekonomii i finansów dla rzeczoznawcy wyceniającego, terminy: Poznań, 27 czerwca 2019 r. lub Katowice, 17 maja 2019 r.

Szkolenia fakultatywne:

 1. Analiza ekonomiczno-finansowa w praktyce – warsztaty komputerowe, terminy: Poznań, 19 lutego 2019 r.
 2. Wycena przedsiębiorstwa rentownego, nierentownego czasowo, nierentownego trwale, terminy: Poznań,  13 marca 2019 r.
 3. Projekt inwestycyjny – analiza opłacalności, terminy: Poznań, 30 stycznia 2019 r.
 4. Wycena innowacji i innych aktywów niematerialnych, terminy: Poznań, 11 kwietnia 2019 r.