BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców

Jesteśmy elitarną grupą uprawnionych rzeczoznawców ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych działających na licencji BOMIS®-u. Zrealizowaliśmy jedyny w Polsce zaawansowany kurs wyceny maszyn i urządzeń, zdaliśmy egzamin na uprawnienia
i uzyskaliśmy licencję na profesjonalną działalność rzeczoznawczą pod marką BOMIS®. Tworzymy zespół interdyscyplinarnych specjalistów, których połączyło wspólne doświadczenie edukacyjne, wola współpracy
i stosowania zasad etycznych na rynku usług rzeczoznawczych. Nasze wyceny i inne opracowania podlegają systemowi weryfikacji, by minimalizować ryzyko każdej ze stron procesu szacowania wartości.

Pracujemy w oparciu o Standard BOMIS® –u  wyceny wartości środków i megaukładów technicznych, do którego prawami autorskimi dysponuje Fundacja BOMIS.
– Postępujemy etycznie wobec zleceniodawców i siebie nawzajem.
– Dobrowolnie poddajemy swoje wyceny weryfikacji i kontroli jakości prowadzonej przez upoważnionych do tego innych rzeczoznawców działających na licencji BOMIS®-u.
– Posiadamy polisę ubezpieczeniową prowadzonej działalności.

BOMIS® - NIEPODWAŻALNOŚĆ WYCEN

Mogą Państwo w BOMIS-ie
– powierzyć licencjonowanemu rzeczoznawcy BOMIS®-u wycenę swoich aktywów;
– skonfrontować posiadaną już wycenę ze Standardem BOMIS®-u;
– zlecić audyt stanu faktycznego środków i megaukładów technicznych;
– ocenić ryzyko inwestycji w środki techniczne;
– skorzystać z doradztwa inwestycyjnego przy zakupie lub sprzedaży maszyny;
– nauczyć się samodzielnie wyceniać maszyn i być może zostać jednym
z nas….,

zawsze z gwarancją najwyższej jakości.

UWAGA! Rzeczoznawstwo w zakresie szacowania wartości maszyn, urządzeń, linii technologicznych ma inną istotę niż wycena pojazdów
i nieruchomości. Niemożliwym jest przeprowadzanie wycen maszyn przez program komputerowy.

Dokumenty do pobrania:

Standard wyceny wartości środków
i megaukładów technicznych

Zasady etycznego postępowania rzeczoznawców wyceniających środki
i megaukłady techniczne

Komentarz do Standardu              .

Naczelne zasady współpracy członków Porozumienia

KOOPERACJA

NAUKA

ETYKA ZAWODOWA

          Dane osobowe